החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מעוניינת לקדם את שיקומו והפעלתו מחדש של האמפיתיאטרון ההיסטורי באילת הממוקם בחלקה הדרום מזרחי של אילת,במתכונת של מתחם מופעים ואירועים, באוריינטציה משולבת עירונית ותיירותית ותוך הוספת רובד שיעשיר את חיי התרבות בעיר. מטרת פנייה זו הינה קבלת מידע מגורמים בעלי עניין, שלהם ניסיון ויכולת מקצועית ופיננסית מוכחת ומסוגלים לבצע פרויקט שיפוץ, שיקום, הפעלה וניהול של האמפיתיאטרון באילת.

רצ"ב מסמכי הפנייה