החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ , עבור עיריית אילת, מזמינה בזאת קבלת הצעות לבחירת יזם לצורך הקמה משותפת והפעלה של מתחם ייחודי של תיירות, נופש, תרבות ופנאי בעיר אילת.

להלן מסמכי המכרז