החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ , עבור עיריית אילת, מזמינה בזאת קבלת הצעות לבחירת יזם לצורך הקמה משותפת והפעלה של מתחם ייחודי של תיירות, נופש, תרבות ופנאי בעיר אילת.

להלן מסמכי המכרז

הודעה בדבר דחיית מועד אחרון להגשת הצעות

מסמך הבהרות

מסמך הבהרות2 

נספח – אמדן הפרוגרמה

מסמך הבהרות מספר 3

מסמך הבהרות מספר 4

  מכרז קרולינות