עיריית אילת באמצעות החברה הכלכלית חכ"א אילת בע"מ  בשיתוף עם תאגיד המים והביוב עין נטפים בע״מ מזמינים בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, סלילה, שדרוג תשתיות מים וביוב בשכונת צאלים ברחובות חבצלת, נירית, סילון, יהל, חותרים (לרבות, חניון תחנת הדלק וחניון טיפת חלב) בעיר אילת  והכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם.

להלן מסמכי המכרז:

  • מסמכי מכרז 16.2017 חלק א
  • מסמכי מכרז 16.2017 חלק ב
  • מסמכי מכרז 16.2017 חלק ג
  • מפרט טכני חלק א
  • מפרט טכני חלק ב
  • כתב כמויות
  • מסמך הבהרות