החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע הקמת שני אולם ספורט במתחם בית הספר היסודי "הרי אילת" ובמתחם בית הספר "ים סוף"  באילת .

מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה להלן מקבץ המסמכים

  • מסמכי מכרז 7.2017 בדבר הקמת שני אולמות ספורט - חלק א
  • מסמכי מכרז 7.2017 - חלק ב' מסמכי ביטוח
  • מסמכי מכרז 7.2017 בדבר הקמת שני אולמות ספורט - חלק ג
  • אולם ספורט הרי אילת
  • אולם ספורט ים סוף