החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ המשמשת כחברה המפתחת והמנהלת של אזור התעשייה שחורת בעיר אילת מבקשת לקבל הצעות מחיר למתן שירותי ניקיון באזור התעשייה שחורת באילת.

רצ"ב מסמכי הדרישות להצעת המחיר.

  • מסמכי הזמנה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי ניקיון באזור התעשייה שחורת באילת