IMG_1323מידי שנה מתכננת ומבצעת החברה הכלכלית לאילת את שיפוצי הקיץ בכלל בתי הספר בעיר. העבודות מתבצעות באמצעות קבלני מסגרת, שזכו במכרז תלת שנתי תחת פיקוחה של החברה הכלכלית. בקיץ החולף בוצעו עבודות בהיקף כ- 8 מליון ש"ח.  עיקר ההשקעה השנה היתה בטיפול בליקויי בטיחות, הכשרת מבני גנים לפתיחתם מחדש, מיזוג כיתות בהשקעה רבה, מיזוג כל עמדות המאבטחים, ריצוף כיתות ומדרכות באבן משתלבת, החלפת גדרות, שדרוג חדרי שירותים, חדרי מורים וספריות בעיצוב חדשני, עיצוב חצרות כולל דשא סינטטי ומתקני שעשועים, החלפת דלתות כיתות ועוד.