החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לאספקה והתקנה של יציעים באולם ספורט בבית ספר בגין באילת אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן: "החברה" או "חכ"א") מבקשת בזאת לקבל הצעות להקמת מעון יום תלת כיתתי במגרש 916 ברובע 10 באילת (להלן - "העבודות") אשר תאורן,
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מכריזה בזאת על  קבלת הצעות, להקמת גן ילדים דו כיתתי במגרש 760 ברובע 6 בשחמון אילת. את תיק מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת לקבל הצעות, לביצוע עבודות שדרוג רחובות, חניות ומשעולים שלב ד', שבמסגרתן מוערך כי ישודרגו, כ-30 רחובות, חניות ומשעולים ברחבי העיר אילת. במסגרת