החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מכריזה בזאת על  קבלת הצעות, להקמת גן ילדים דו כיתתי במגרש 760 ברובע 6 בשחמון אילת. את תיק מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת לקבל הצעות, לביצוע עבודות שדרוג רחובות, חניות ומשעולים שלב ד', שבמסגרתן מוערך כי ישודרגו, כ-30 רחובות, חניות ומשעולים ברחבי העיר אילת. במסגרת