עיריית אילת באמצעות החברה הכלכלית חכ"א אילת בע"מ בשיתוף עם תאגיד המים והביוב עין נטפים בע״מ מזמינים בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, עבודות עפר, פריצת כבישים וסלילה,
עיריית אילת באמצעות החברה הכלכלית חכ"א אילת בע"מ  בשיתוף עם תאגיד המים והביוב עין נטפים בע״מ מזמינים בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, סלילה, שדרוג תשתיות מים וביוב
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מתכבדת בזאת להזמינכם, כמפורט להלן בהזמנה זו להציע הצעות לביצוע עבודות לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן "החברה") מודיעה בזאת כי היא מתכוונת להתקשר עם ספק חוץ לשם רכישת דוברת תדלוק למרינה העירונית באילת (להלן: "ההתקשרות"). הודעה זו הינה
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות להחלפה ושדרוג מערכת מיזוג אויר בבית ספר מצפה ים באילת אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי
עיריית אילת באמצעות החברה הכלכלית חכ"א אילת בע"מ בשיתוף עם תאגיד המים והביוב עין נטפים בע״מ, מזמינים בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, סלילה, שדרוג תשתיות מים וביוב בשכונת
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ  מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות לביצוע עבודות תכנון, פירוק, אספקה, התקנה ותחזוקה מלאה וכוללת של גופי תאורה קיימים בגופי תאורה מסוג LED, על
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות פיתוח לרבות תשתיות תת קרקעיות אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע הקמת שני אולם ספורט במתחם בית הספר היסודי "הרי אילת" ובמתחם בית הספר "ים סוף"  באילת . מסמכי המכרז
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות להחלפת מקרר מים באולם ספורט אלון באילת אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי
עיריית אילת, באמצעות החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן - "חכ"א") מזמינה בזה הצעות לשיתוף פעולה עסקי לצורך תכנון, שיפוץ, הפעלה וניהול של מתחם אירועי תרבות ופנאי במרכז
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע הקמת אולם ספורט במתחם בית הספר היסודי "הרי אילת"  ובמתחם בית הספר "ים סוף" באילת אשר תאורן, אופן
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור בשכונת "מצפה ים" באילת אשר תאורן, אופן
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות שיפוץ ושדרוג מבנים, שטחים ציבוריים ומתקנים באילת אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה.
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות למתן שירותי ניקיון באזור המרינה העירונית, הצפונית והדרומית, בעיר אילת  אשר תיאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מכרז
החברה הכלכלית לאילת בע"מ (להלן - "החברה"), פונה בהזמנה להציע הצעות במסגרת מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' מ/12/2016 לקבלת זכות חסות/מיתוג naming right)) באולם הכדורסל באילת.
חכ"א מעוניינת לקבל הצעות להתקנה, הפעלה ותחזוקה של מתקני פרסום אלקטרוניים, כהגדרתם להלן, וכן, לתחזוקתם, תפעולם וביצוע פרסום חוצות על גביהם לתקופת החוזה, והכול כמפורט בתנאי המכרז אשר
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות למתן שירותי שמירה ואבטחה באזור המרינה העירונית בעיר אילת, אשר תיאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מכרז זה.
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ המשמשת כחברה המפתחת והמנהלת של אזור התעשייה שחורת בעיר אילת מבקשת לקבל הצעות מחיר למתן שירותי ניקיון באזור התעשייה שחורת באילת. רצ"ב מסמכי
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן: "החברה" או "חכ"א") מבקשת בזאת לקבל הצעות להקמתלהקמת בית ספר לחינוך מיוחד 24 כיתות אם בגוש מס' 40007, מגרש 2001, חלקה 1
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן: "החברה" או "חכ"א") מבקשת בזאת לקבל הצעות להחלפה ושדרוג מערכת מיזוג אויר בבית הספר יעלים באילת (להלן - "העבודות") אשר תאורן, אופן
בקשה לקבלת מידע (RFI) בדבר תכנון, שיפוץ, הפעלה וניהול של מתחם אירועי תרבות ופנאי במרכז האומנויות במיקום הידוע כגוש 40014 חלק מחלקה 1. מטרת הבקשה הינה לאתר גופים
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן: "החברה" או "חכ"א") מבקשת בזאת לקבל הצעות להקמת גן ילדים דו כיתתי במגרש 902 ברובע 9 באילת (להלן - "העבודות") אשר תאורן,
חכ"א מעוניינת לקבל הצעות להתקנה, הפעלה ותחזוקה של מתקני שילוט חוצות מסוג בילבורד או מתקני גדולי מידות אחרים, כהגדרתם להלן, וכן, לתחזוקתם, תפעולם וביצוע פרסום חוצות על גביהם
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן: "חכ"א"), מעוניינת לקבל הצעות להקמתם של מתקנים, כהגדרתם להלן, וכן, לתחזוקת מתקנים, תפעולם וביצוע פרסום חוצות על גביהם לתקופת החוזה.