החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות פיתוח להכשרת חוף קצא"א  אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע הרחבת קטע דרך דו-נתיבית קיימת באורך של כ 800 מטר (דרך ששת הימים, בין כיכר טורונטו לרחוב חטיבת
עיריית אילת והחברה הכלכלית מקדמות בימים אלה פרויקט התייעלות אנרגטית כלל עירוני במסגרתו יציעו העירייה והחברה לתושבי העיר אילת פתרונות טכנולוגיים לבדיקת היתכנות הנדסית, ייעוץ וליווי מקצועי לצורך
עיריית אילת והחברה הכלכלית מקדמות פרויקט התייעלות אנרגטי עירוני, במסגרתו תציע העירייה, באמצעות החברה, מערכת אוטומטית לניתוח פוטנציאל ייצור אנרגיה מגגות בתים פרטיים בעיר. המערכת מבוססת על טכנולוגיה
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ עבור עיריית אילת ובשיתוף עם המועצה האזורית חבל אילות  פניה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) בנוגע להקמת פארק תעשיה ליזמים בתחומי הביולוגיה, ביוטכנולוגיה וחקלאות
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות ל: ביצוע עבודות נגרות בבית ספר אורים באילת אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זוטא
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות להקמת מגרשי אימונים, עבודות פיתוח ותחזוקה בקריית הספורט אילת אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע הקמת גן ילדים דו כיתתי ברח' לבנדר מגרש 762 בשחמון 6 באילת אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע הקמת גן נגיש בשצ"פ שחמון 9 באילת אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה.
להלן רשימת מציעים לשנת 2018 על פי נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז  (חוזר מנכ"ל 8/2016) רצ"ב הרשימה
עיריית אילת, באמצעות החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מזמינה בזאת הצעות לשיתוף פעולה עסקי לצורך הפעלת האב (HUB) לעידוד יזמות עסקית טכנולוגית הכול בהתאם למפורט במסמכי הקול הקורא.
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות עפר, תשתיות, פיתוח, מסגרות,גינון והשקיה, ריהוט חוץ וחשמל בשצ"פ קטן שחמון 9 באילת  אשר תאורן, אופן ביצוען
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מעוניינת לקדם את שיקומו והפעלתו מחדש של האמפיתיאטרון ההיסטורי באילת הממוקם בחלקה הדרום מזרחי של אילת,במתכונת של מתחם מופעים ואירועים, באוריינטציה משולבת עירונית
עיריית אילת באמצעות החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ  מזמינה בזאת הצעות לשיתוף פעולה עסקי לצורך הפעלת האב (HUB) לעידוד יזמות עסקית טכנולוגית (להלן-ההליך/הקול הקורא), הכול בהתאם למפורט במסמכי
עיריית אילת באמצעות החברה הכלכלית (חכ"א) אילת בע"מ ובשיתוף עם תאגיד המים והביוב עין נטפים בע״מ מזמינים בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, סלילה, שדרוג תשתיות מים וביוב
על פי נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז (חוזר המנהל הכללי 8/2016) החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן- "חכ"א"
עיריית אילת באמצעות החברה הכלכלית חכ"א אילת בע"מ בשיתוף עם תאגיד המים והביוב עין נטפים בע״מ מזמינים בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, עבודות עפר, פריצת כבישים וסלילה,
עיריית אילת באמצעות החברה הכלכלית חכ"א אילת בע"מ  בשיתוף עם תאגיד המים והביוב עין נטפים בע״מ מזמינים בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, סלילה, שדרוג תשתיות מים וביוב
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מתכבדת בזאת להזמינכם, כמפורט להלן בהזמנה זו להציע הצעות לביצוע עבודות לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן "החברה") מודיעה בזאת כי היא מתכוונת להתקשר עם ספק חוץ לשם רכישת דוברת תדלוק למרינה העירונית באילת (להלן: "ההתקשרות"). הודעה זו הינה
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות להחלפה ושדרוג מערכת מיזוג אויר בבית ספר מצפה ים באילת אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי
עיריית אילת באמצעות החברה הכלכלית חכ"א אילת בע"מ בשיתוף עם תאגיד המים והביוב עין נטפים בע״מ, מזמינים בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, סלילה, שדרוג תשתיות מים וביוב בשכונת
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ  מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות לביצוע עבודות תכנון, פירוק, אספקה, התקנה ותחזוקה מלאה וכוללת של גופי תאורה קיימים בגופי תאורה מסוג LED, על
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות פיתוח לרבות תשתיות תת קרקעיות אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע הקמת שני אולם ספורט במתחם בית הספר היסודי "הרי אילת" ובמתחם בית הספר "ים סוף"  באילת . מסמכי המכרז