ספר טלפוניםנשמח לסייע ולהיות איתך בקשר – צוות החברה הכלכלית לאילת

כהן אבי מנכ"ל החברה 08-6315353
טרבלסי טיראן מנהלת פרוייקטים 08-6315353
עפרוני לימור מנהלת אדמיניסטרטיבית תחום ההנדסי 08-6315353
זיסו משה מ"מ מנכ"ל / חשב החברה 08-6315035
קורן סימה מנהלת לשכת מנכ"ל 08-6315353
לוי מרדכי ע. אחזקה 08-6373602
אוחיון מאיר ע. אחזקה 08-6376761
הלר דורון מנהל מרינה 08-6376761
אקרת מאיר אחראי גביה 08-6376761
ויצמן אברהם-אהרון ע. אחזקה 08-6376761
עמיחי אתי מנהלת חשבונות 08-6315035
קן יעל מנהלת משאבי אנוש 08-6315515
מרמור חנה חשבת שכר 08-6315515
רווח מרים פקידת כ"א ומזכירת מנכ"ל 08-6315515