תכנית העבודה של החברה הכלכלית מהווה נדבך חשוב ומרכזי בתכניות העבודה של עיריית אילת. באמצעותן נמשיך לבנות, לקדום ולטפח את העיר אילת ובכך להשביח את איכות חיי התושבים.