תכנית העבודה של החברה הכלכלית מהווה נדבך חשוב ומרכזי בתכניות העבודה של עיריית אילת. באמצעותן נמשיך לבנות, לקדום ולטפח את העיר אילת ובכך להשביח את איכות חיי התושבים.

 

  • חוברת תכנית עבודה החברה הכלכלית לאילת לשנת 2016
  • חוברת תכנית עבודה החברה הכלכלית לאילת לשנת 2017
  • תכנית עבודה החברה הכלכלית לאילת לשנת 2018