חברי דירקטוריוןיו"ר מועצת מנהלים – ראש עיריית אילת - מר מאיר יצחק הלוי

מ"מ יו"ר מועצת המנהלים – יו"ר נעמ"ת וחברת מועצת העיר - הגב עו"ד סימה נמיר

דירקטור – מנכ"ל עיריית אילת – מר פיליפ אזרד

דירקטורית- מנהלת אגף החינוך עיריית אילת – הגב מירי קופיטו

דירקטור – חבר מועצת העיר - ד"ר אולג צ'רנומוריץ

דירקטור – חבר מועצת העיר – מר יניב חנו

דירקטור – עו"ד מזרחי דורון

דירקטורית - הגב אורנה קרני

דירקטור – עו"ד סער שפירא