עם סיום עבודתך בילכ"א /שח"ר נשמח להעניק לך את כל המידע הדרוש להמשך דרכך ואף לסייע לך בהמשך הדרך.

שמור על קשר 🙂