חברות משותפות

חברת המזח

מ"מ מנהל רשות החברות הממשלתיות – רוני פרידמן וראש עיריית אילת – מאיר יצחק הלוי, חתמו על הסכם למכירת אחזקות המדינה בחברת מזח תיירות אילת שהיתה מחולקת עד כה שווה בשווה בין המדינה (מינהל מקרקעי ישראל), עיריית אילת והחברה לפיתוח חוף אילת (1/3 כל אחת).  כמו כן, נחתם הסכם נוסף בין עיריית אילת לחברה לפיתוח חוף אילת (חפח"א) למכירת חלקה של חפח"א בחברת המזח לעירייה. ובכך הועברה הבעלות על החברה לידי עיריית אילת. הסכם זה נחתם לאחר משא ומתן שארך... קרא עוד

אמת"ל

חברת אמת"ל- אילת מבנה תעשייה להשכרה, הינה חברה משותפת לחברה הכלכלית אילת (חכ"א) אילת. בפארק אמתל אילת מבני תעשייתי להשכרה, כמו כן ניתן להשכיר או לבנות מפעלים, המקבלים אישור, בתחומי פארק אמתל. לבונים בתחומי פארק אמתל תנתן הטבה ייחודית למתחם. חברת אמתל אילת (Amtal Eilat) הינה הבעלים של הפארק התעשייתי אמתל באילת החברה הכלכלית שותפה בחברת אמת"ל (26% מהון המניות הרגילות). כאמור, חברת אמת"ל היא חברה המתמחה בהקמת והשכרת מבני תעשייה באילת. החברה הוכרה ע"י מרכז ההשקעות במשרד התעשייה והמסחר כמפעל מאושר.... קרא עוד