חכ"א

20140117IG6398_Itamar Grinberg

החברה הכלכלית לאילת

חכ"א – החברה הכלכלית לאילת בע"מ -  היא זרוע מרכזית וחשובה בהתפתחות העיר אילת וחיזוק חוסנה הכלכלי.  החברה הוקמה על ידי עיריית אילת בשנת 1984 והינה בבעלות מלאה של עיריית אילת. יעודה של החברה הינו לקיים, לפתח, ליזום, להקים, לעודד ולתחזק פרויקטים לקידומה ורוחתה של העיר אילת, תושביה ואורחיה בכל התחומים. החברה פועלת שנים רבות כחברה מנהלת, מפתחת ובונה במגוון פרוייקטים בעיר אילת, מתוקף הרשאות לתכנון ופיתוח ממינהל מקרקעי ישראל, עיריית אילת ובמסגרת ניהול פרוייקטים עבור משרד הבינוי והשיכון.  החברה הכלכלית לאילת... קרא עוד

מטרות

מטרות החברה הכלכלית

מטרות שלשמן נוסדה החברה: לקיים, לפתח, ליזום, להקים, לעורר ולתחזק פרוייקטים לקידומה ולרווחתה של אילת, של תושביה ושל אורחיה בתחומי התיירות, התעשייה, המלאכה, המסחר, התחבורה, התרבות, המדע, החינוך ובכל תחום אחר שאינו בגדר אספקת שירותים שהם בסמכותה של עיריית אילת.  

מבנה ארגוני

מבנה ארגוני

החברה הוקמה על ידי עיריית אילת בשנת 1984 והינה בבעלות מלאה של עיריית אילת. החברה מתנהלת כתאגיד עירוני לכל דבר ובעלת דירקטוריון ניהולי להחלטותיו כפופה החברה. להלן המבנה הסכמתי של החברה:      

בעלי תפקידים

בעלי תפקידים בחברה

הנהלת חכ"א: כתובת משרדי חכ"א: פארק התעשיה "אילתם" מבנה אמת"ל 2, ת.ד. 1582 אילת טלפון:  08-6315353 פקס: 08-6315454 בעלי תפקידים בהנהלת חכ"א: אבי כהן – מנכ"ל החברה עו"ד מורן הראל – ע. מנכ"ל סימה קורן – מנהלת לשכת מנכ"ל משה זיסו – חשב החברה ומ"מ מנכ"ל עדי גורז'ניק  – סמנכ"ל תפעול עו"ד שירלי אוסטפלד אביטל – יועצת משפטית יעל קן – מנהלת משאבי אנוש אפרת בן חמו – מנהלת תקצוב ובקרה אתי עמיחי – מנהלת חשבונות ליליאנה בלישה – מנהלת חשבונות... קרא עוד

חברי דירקטוריון

חברי דירקטוריון

יו"ר מועצת מנהלים – ראש עיריית אילת - מר מאיר יצחק הלוי מ"מ יו"ר מועצת המנהלים – יו"ר נעמ"ת וחברת מועצת העיר - הגב עו"ד סימה נמיר דירקטור – מנכ"ל עיריית אילת – מר פיליפ אזרד דירקטורית- מנהלת אגף החינוך עיריית אילת – הגב מירי קופיטו דירקטור – חבר מועצת העיר - ד"ר אולג צ'רנומוריץ דירקטור – חבר מועצת העיר – מר יניב חנו דירקטור – עו"ד מזרחי דורון דירקטורית - הגב אורנה קרני דירקטור – עו"ד סער שפירא

תכנית עבודה

תכנית עבודה שנתית

תכנית העבודה של החברה הכלכלית מהווה נדבך חשוב ומרכזי בתכניות העבודה של עיריית אילת. באמצעותן נמשיך לבנות, לקדום ולטפח את העיר אילת ובכך להשביח את איכות חיי התושבים.  

דוחות כספיים

דוחות כספיים

החברה הכלכלית לאילת בע"מ (חכ"א)  מפרסמת אחת לשנה את הדוחות הכספיים לכל שנה שחלפה . רצ"ב הדוחות הכספיים לכל השנים.  הדוחות הכספיים ערוכים בסכומים נומינליים היסטוריים ולא בסכומים מדווחים וזאת בניגוד לכללי חשבונאות מקובלים בישראל.

חוק חופש המידע

הממונה על חופש המידע

החברה הכלכלית לאילת פועלת בשקיפות הנדרשת ממנה כחברה ציבורית. הממונה על חופש המידע: עו"ד שירלי אוסטפלד אביטל טלפון 08-6315353 שלוחה 6,  פקס 08-6315454 את הבקשה לקבלת מידע יש להגיש באמצעות הטופס להלן (יש למלא את הטופס ולשלוח אותו בחזרה). לרשותכם טופס אלקטרוני להעברת בקשה לקבלת מידע, באמצעותו ניתן להעביר את טופס הבקשה  לאחר מילוי הפרטים על גבי הטופס ושליחתו.