חכ"א

החברה הכלכלית לאילת

חכ"א – החברה הכלכלית לאילת בע"מ –  היא זרוע מרכזית וחשובה בהתפתחות העיר אילת וחיזוק חוסנה הכלכלי.  החברה הוקמה על ידי עיריית אילת בשנת 1984 והינה בבעלות מלאה של עיריית אילת. יעודה של החברה הינו לקיים, לפתח, ליזום, להקים, לעודד ולתחזק פרויקטים לקידומה ורוחתה של העיר אילת, תושביה ואורחיה בכל התחומים. החברה פועלת שנים רבות כחברה מנהלת, מפתחת ובונה במגוון פרוייקטים בעיר אילת, מתוקף הרשאות לתכנון ופיתוח ממינהל מקרקעי ישראל, עיריית אילת ובמסגרת ניהול פרוייקטים עבור משרד הבינוי והשיכון.  החברה הכלכלית לאילת... קרא עוד

מטרות החברה הכלכלית

מטרות שלשמן נוסדה החברה: לקיים, לפתח, ליזום, להקים, לעורר ולתחזק פרוייקטים לקידומה ולרווחתה של אילת, של תושביה ושל אורחיה בתחומי התיירות, התעשייה, המלאכה, המסחר, התחבורה, התרבות, המדע, החינוך ובכל תחום אחר שאינו בגדר אספקת שירותים שהם בסמכותה של עיריית אילת.  

מבנה ארגוני

החברה הוקמה על ידי עיריית אילת בשנת 1984 והינה בבעלות מלאה של עיריית אילת. החברה מתנהלת כתאגיד עירוני לכל דבר ובעלת דירקטוריון ניהולי להחלטותיו כפופה החברה. להלן המבנה הסכמתי של החברה:      

בעלי תפקידים בחברה

הנהלת חכ"א: כתובת משרדי חכ"א: פארק התעשיה "אילתם" מבנה אמת"ל 2, ת.ד. 1582 אילת טלפון:  08-6315353 פקס: 08-6315454 בעלי תפקידים בהנהלת חכ"א: כהן אבי – מנכ"ל החברה  08-6315353  hke@eec.co.il זיסו משה – מ"מ מנכ"ל / חשב החברה 08-6315353 moshe@eec.co.il עדי גורשניק – סמנכ"ל תפעול  08-6315353 adi@eec.co.il עו"ד שירלי אוסטפלד אביטל – יועצת משפטית ומומנה על חוק חופש המידע 08-9577458 shirly@eec.co.il עו"ד מורן הראל – ע.מנכ"ל, מנהלת אזורי תעשייה 08-9577468 moran@eec.co.il אליאור חרוש – מהנדס אזרחי 08-6315353 elior@eec.co.il לירוי חושן – מהנדס... קרא עוד

חברי דירקטוריון

יו"ר מועצת מנהלים – ראש עיריית אילת – מר מאיר יצחק הלוי מ"מ יו"ר מועצת המנהלים – יו"ר נעמ"ת וחברת מועצת העיר – הגב עו"ד סימה נמיר דירקטור – מנכ"ל עיריית אילת – מר פיליפ אזרד דירקטורית- מנהלת אגף החינוך עיריית אילת – הגב מירי קופיטו דירקטור – חבר מועצת העיר – ד"ר אולג צ'רנומוריץ דירקטור – חבר מועצת העיר – מר יניב חנו דירקטור – עו"ד מזרחי דורון דירקטורית – הגב אורנה קרני דירקטור – עו"ד סער שפירא

תכנית עבודה שנתית

תכנית העבודה של החברה הכלכלית מהווה נדבך חשוב ומרכזי בתכניות העבודה של עיריית אילת. באמצעותן נמשיך לבנות, לקדום ולטפח את העיר אילת ובכך להשביח את איכות חיי התושבים.  

דוחות כספיים

החברה הכלכלית לאילת בע"מ (חכ"א)  מפרסמת אחת לשנה את הדוחות הכספיים לכל שנה שחלפה . רצ"ב הדוחות הכספיים לכל השנים.  הדוחות הכספיים ערוכים בסכומים נומינליים היסטוריים ולא בסכומים מדווחים. דוחות כספיים חכא 2016 לשנת   

הממונה על חופש המידע

החברה הכלכלית לאילת פועלת בשקיפות הנדרשת ממנה כחברה ציבורית. הממונה על חופש המידע: עו"ד שירלי אוסטפלד אביטל טלפון 08-6315353 שלוחה 6,  פקס 08-6315454 את הבקשה לקבלת מידע יש להגיש באמצעות הטופס להלן (יש למלא את הטופס ולשלוח אותו בחזרה). לרשותכם טופס אלקטרוני להעברת בקשה לקבלת מידע, באמצעותו ניתן להעביר את טופס הבקשה  לאחר מילוי הפרטים על גבי הטופס ושליחתו.  דוח חופש המידע חכא לשנת 2016 דוח מסכם לשנת 2015